Sesongene på Kjølsrød » Vekstsesongen

De viktigste månedene

Vår- og sommerhalvåret er den mest hektiske perioden på gården. Da går det slag i slag med pløying, såing, gjødsling og ugressbekjempelse. I denne perioden leier vi inn flere sesongarbeidere som bor og arbeider på gården.

Inspeksjoner av åkrene

Å forebygge tørråte er en viktig del av arbeidet  i sommersesongen. Varme og fuktige somrer gir mye tørråte, og det er viktig å forebygge dette så mye som mulig. Kjølsrød samarbeider nært med Forsøksringen i Vestfold (en del av Bioforsk) for å forhindre tørråte og for å begrense bruk av sprøytemidler. En gang i uken kommer Forsøksringen på besøk og er med oss på tørråteinspeksjon i åkrene.

Travel sensommer

Fra karven og engerappen høstes rundt 20. juli, går det slag i slag med høsting av poteter, korn og kålrot. Dermed er sensommeren svært hektisk, og arbeidsdagene blir både lange og innholdsrike.

Topp