Sesongene på Kjølsrød

Sesongene på Kjølsrød

Det er spennende å leve med vær og vind. Som gårdbruker er man avhengig av å ha været på sin side for å få gode sesonger. Vår- og sommersesonger med store nedbørsmengder skaper utfordringer, det samme gjør tørke og for lite nedbør. Derfor må man snu seg raskt når værmeldingene ser gode ut, og utnytte fordelene ved værtypene best mulig til enhver tid.

 

Topp