Om Kjølsrød » Utstyr og kompetanse

Moderne gårdsdrift

Gårdsdriften på Kjølsrød er svært moderne, og fokuset på utvikling og teknologiske nyvinninger er stort . Det er gjort betydelige investeringer i maskinpark og bygningsmasse i løpet av de senere årene. Blant annet har gården en selvgående potethøster.

Bygningsmassen viktig

For å lagre landsbruksprodukter optimalt er det viktig å disponere moderne bygningsmasse. På Kjølsrød har vi tørkefasiliteter med varmluft og meget gode ventilasjonsanlegg. Våre siloer er tette og sikrer at ikke for eksempel fugler klarer å ta seg inn til kornet.

Kompetanseheving

På Kjølsrød er vi opptatte av å kontinuerlig oppdatere oss på viktige fagområder. Vi deltar på en rekke kurs og messer innenfor landbruksfaget, og har også et nært samarbeid med Forsøksringen og Bioforsk for å sikre kompetanseheving. Vi gjennomfører minimum et forsøk innenfor dyrkningsteknikk eller sortsdyrkning via Bioforsk hvert år.
 

Topp