Om Kjølsrød » Om Kjølsrød

Moderne gård med lang historie

På Kjølsrød driver vi i dag moderne produksjon av poteter, grasfrø og korn. Kjølsrød er også Norges største eksportør av villkarve.

Gårdsdriften har tidligere vært variert og tradisjonell, med dyrehold og dyrket mark. Hans Johan Kjølsrød tok over gården i 1984 og har siden det utviklet driften innenfor planteproduksjon, da hovedsakelig potetdyrking, grønnsaker, korn, grasfrø og villkarve.

Eldste slektgård i Re

Siden 1591 har slektsgården Kjølsrød dyrket jorden på Re i Vestfold. Gården er dermed den eldste slektgårdene i Re. Historien til gården er rik. Hans Christian Hansen Kjølsrød drev i sin tid teglverk på gården. Det er usikkert når dette ble anlagt, men i 1882 ble verkets bygninger ødelagt av store snømengder og driften ble nedlagt. Det er ennå synlige merker etter leirveggene på den nordvestlige del av gården, og oppe i skogen ligger ovnsteinene.

Takstein til kirken

Kjølsrøds gamle regnskapsbok forteller at det i 1870 ble produsert 25 000 drensrør. Tårnet på Våle kirke skal visstnok være bygd av murstein fra Kjølsrød, og i 1871 ble det levert 6200 takstein til kirken.

 

Topp