Produkter » Korn

Dyrking av korn

På Kjølsrød dyrker vi betydelige mengder korn over store arealer. Primært er dette høsthvete og bygg, som leveres til Felleskjøpet.

Topp