Om Kjølsrød » Eksport

Eksport av villkarve

Kjølsrød er i startfasen med eksport av villkarve. Vi har etablert kundenettverk blant annet i Sveits og Tyskland, hvor villkarven leveres til større krydderfirmaer.

Satsingsområde

Det produseres ikke villkarve i noen andre land i Europa enn Norge. Vi opplever stor interesse på det europeiske markedet for vår villkarve, og vi vil intensivere vårt eksportarbeid i årene som kommer. Kjølsrød har inngått et samarbeid med Innovasjon Norge om eksportsatsing.

Topp